Štatistiky hráča - Špánik Matúš - 15.Nov.2003 - licencia - 51455
Prehľad štatistíkRočník 2009-2010Ročník 2010-2011Ročník 2011-2012Ročník 2012-2013Ročník 2013-2014
Ročník 2014-2015Ročník 2015-2016Ročník 2016-2017Ročník 2017-2018Ročník 2018-2019

Prehľad štatistík
Všetky odohraté zápasy za všetky ročníky
Spolu
 54 - odohratých zápasov1396 - odohratých minút770 - bodov
 35 - vyhratých zápasov25.9 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 19 - prehratých zápasov28 - domácich zápasov14.3 - bodov na zápas
 1 - predĺžení26 - vonkajších zápasov
Starší žiaci
 29 - odohratých zápasov636 - odohratých minút371 - bodov
 22 - vyhratých zápasov21.9 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov15 - domácich zápasov12.8 - bodov na zápas
 1 - predĺžení14 - vonkajších zápasov
Kadeti
 25 - odohratých zápasov760 - odohratých minút399 - bodov
 13 - vyhratých zápasov30.4 - minút na zápas27 - najviac bodov v zápase
 12 - prehratých zápasov13 - domácich zápasov16 - bodov na zápas
 0 - predĺžení12 - vonkajších zápasov

Ročník 2018-2019
Spolu
 24 - odohratých zápasov739 - odohratých minút397 - bodov
 12 - vyhratých zápasov30.8 - minút na zápas27 - najviac bodov v zápase
 12 - prehratých zápasov12 - domácich zápasov16.5 - bodov na zápas
 0 - predĺžení12 - vonkajších zápasov
BBK Bánovce nad Bebravou - DL Kadeti
 24 - odohratých zápasov739 - odohratých minút397 - bodov
 12 - vyhratých zápasov30.8 - minút na zápas27 - najviac bodov v zápase
 12 - prehratých zápasov12 - domácich zápasov16.5 - bodov na zápas
 0 - predĺžení12 - vonkajších zápasov

Ročník 2017-2018
Spolu
 28 - odohratých zápasov625 - odohratých minút360 - bodov
 21 - vyhratých zápasov22.3 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov15 - domácich zápasov12.9 - bodov na zápas
 1 - predĺžení13 - vonkajších zápasov
BBK Bánovce nad Bebravou - ŽL Starší žiaci
 27 - odohratých zápasov604 - odohratých minút358 - bodov
 20 - vyhratých zápasov22.4 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov14 - domácich zápasov13.3 - bodov na zápas
 1 - predĺžení13 - vonkajších zápasov
MBA Prievidza - DL Kadeti
 1 - odohratých zápasov21 - odohratých minút2 - bodov
 1 - vyhratých zápasov21 - minút na zápas2 - najviac bodov v zápase
 0 - prehratých zápasov1 - domácich zápasov2 - bodov na zápas
 0 - predĺžení0 - vonkajších zápasov

Ročník 2016-2017
Spolu
 2 - odohratých zápasov32 - odohratých minút13 - bodov
 2 - vyhratých zápasov16 - minút na zápas11 - najviac bodov v zápase
 0 - prehratých zápasov1 - domácich zápasov6.5 - bodov na zápas
 0 - predĺžení1 - vonkajších zápasov
MBA Prievidza - ŽL Starší žiaci
 2 - odohratých zápasov32 - odohratých minút13 - bodov
 2 - vyhratých zápasov16 - minút na zápas11 - najviac bodov v zápase
 0 - prehratých zápasov1 - domácich zápasov6.5 - bodov na zápas
 0 - predĺžení1 - vonkajších zápasov