Štatistiky hráča - Dolník Michal - 15.Jan.1995 - licencia - 19572
Prehľad štatistíkRočník 2009-2010Ročník 2010-2011Ročník 2011-2012Ročník 2012-2013Ročník 2013-2014
Ročník 2014-2015Ročník 2015-2016Ročník 2016-2017Ročník 2017-2018Ročník 2018-2019

Prehľad štatistík
Všetky odohraté zápasy za všetky ročníky
Spolu
 241 - odohratých zápasov5516 - odohratých minút2363 - bodov
 109 - vyhratých zápasov22.9 - minút na zápas32 - najviac bodov v zápase
 132 - prehratých zápasov120 - domácich zápasov9.8 - bodov na zápas
 6 - predĺžení121 - vonkajších zápasov
Juniori
 59 - odohratých zápasov1771 - odohratých minút855 - bodov
 37 - vyhratých zápasov30 - minút na zápas32 - najviac bodov v zápase
 22 - prehratých zápasov29 - domácich zápasov14.5 - bodov na zápas
 2 - predĺžení30 - vonkajších zápasov
Kadeti
 39 - odohratých zápasov1311 - odohratých minút697 - bodov
 32 - vyhratých zápasov33.6 - minút na zápas31 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov20 - domácich zápasov17.9 - bodov na zápas
 1 - predĺžení19 - vonkajších zápasov
Muži
 143 - odohratých zápasov2434 - odohratých minút811 - bodov
 40 - vyhratých zápasov17 - minút na zápas23 - najviac bodov v zápase
 103 - prehratých zápasov71 - domácich zápasov5.7 - bodov na zápas
 3 - predĺžení72 - vonkajších zápasov

Ročník 2018-2019
Spolu
 33 - odohratých zápasov506 - odohratých minút190 - bodov
 15 - vyhratých zápasov15.3 - minút na zápas23 - najviac bodov v zápase
 18 - prehratých zápasov19 - domácich zápasov5.8 - bodov na zápas
 3 - predĺžení14 - vonkajších zápasov
MŠK BK Žiar nad Hronom - 1.Liga muži
 14 - odohratých zápasov401 - odohratých minút165 - bodov
 7 - vyhratých zápasov28.6 - minút na zápas23 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov8 - domácich zápasov11.8 - bodov na zápas
 3 - predĺžení6 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - Extraliga muži - SBL
 19 - odohratých zápasov105 - odohratých minút25 - bodov
 8 - vyhratých zápasov5.5 - minút na zápas4 - najviac bodov v zápase
 11 - prehratých zápasov11 - domácich zápasov1.3 - bodov na zápas
 0 - predĺžení8 - vonkajších zápasov

Ročník 2017-2018
Spolu
 35 - odohratých zápasov477 - odohratých minút193 - bodov
 8 - vyhratých zápasov13.6 - minút na zápas22 - najviac bodov v zápase
 27 - prehratých zápasov16 - domácich zápasov5.5 - bodov na zápas
 0 - predĺžení19 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - Extraliga muži - SBL
 23 - odohratých zápasov176 - odohratých minút52 - bodov
 4 - vyhratých zápasov7.7 - minút na zápas10 - najviac bodov v zápase
 19 - prehratých zápasov10 - domácich zápasov2.3 - bodov na zápas
 0 - predĺžení13 - vonkajších zápasov
BK MŠK Žiar nad Hronom - 1.Liga muži
 12 - odohratých zápasov301 - odohratých minút141 - bodov
 4 - vyhratých zápasov25.1 - minút na zápas22 - najviac bodov v zápase
 8 - prehratých zápasov6 - domácich zápasov11.8 - bodov na zápas
 0 - predĺžení6 - vonkajších zápasov

Ročník 2016-2017
Spolu
 20 - odohratých zápasov387 - odohratých minút87 - bodov
 6 - vyhratých zápasov19.4 - minút na zápas10 - najviac bodov v zápase
 14 - prehratých zápasov10 - domácich zápasov4.4 - bodov na zápas
 0 - predĺžení10 - vonkajších zápasov
BK 04 AC LB SNV - Extraliga muži - SBL
 8 - odohratých zápasov55 - odohratých minút11 - bodov
 1 - vyhratých zápasov6.9 - minút na zápas6 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov4 - domácich zápasov1.4 - bodov na zápas
 0 - predĺžení4 - vonkajších zápasov
MŠK BK Žiar nad Hronom - 1.Liga muži
 12 - odohratých zápasov332 - odohratých minút76 - bodov
 5 - vyhratých zápasov27.7 - minút na zápas10 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov6 - domácich zápasov6.3 - bodov na zápas
 0 - predĺžení6 - vonkajších zápasov

Ročník 2015-2016
Spolu
 33 - odohratých zápasov864 - odohratých minút260 - bodov
 0 - vyhratých zápasov26.2 - minút na zápas18 - najviac bodov v zápase
 33 - prehratých zápasov17 - domácich zápasov7.9 - bodov na zápas
 0 - predĺžení16 - vonkajších zápasov
BK 04 AC LB SNV - EUROVIA SBL
 32 - odohratých zápasov844 - odohratých minút252 - bodov
 0 - vyhratých zápasov26.4 - minút na zápas18 - najviac bodov v zápase
 32 - prehratých zápasov16 - domácich zápasov7.9 - bodov na zápas
 0 - predĺžení16 - vonkajších zápasov
MŠK BK Žiar n Hronom - 1.Liga muži
 1 - odohratých zápasov20 - odohratých minút8 - bodov
 0 - vyhratých zápasov20 - minút na zápas8 - najviac bodov v zápase
 1 - prehratých zápasov1 - domácich zápasov8 - bodov na zápas
 0 - predĺžení0 - vonkajších zápasov

Ročník 2014-2015
Spolu
 16 - odohratých zápasov189 - odohratých minút79 - bodov
 11 - vyhratých zápasov11.8 - minút na zápas12 - najviac bodov v zápase
 5 - prehratých zápasov8 - domácich zápasov4.9 - bodov na zápas
 0 - predĺžení8 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - EUROVIA SBL
 9 - odohratých zápasov18 - odohratých minút9 - bodov
 7 - vyhratých zápasov2 - minút na zápas3 - najviac bodov v zápase
 2 - prehratých zápasov4 - domácich zápasov1 - bodov na zápas
 0 - predĺžení5 - vonkajších zápasov
MŠK BK Žiar n. Hronom - 1.Liga muži
 7 - odohratých zápasov171 - odohratých minút70 - bodov
 4 - vyhratých zápasov24.4 - minút na zápas12 - najviac bodov v zápase
 3 - prehratých zápasov4 - domácich zápasov10 - bodov na zápas
 0 - predĺžení3 - vonkajších zápasov

Ročník 2013-2014
Spolu
 26 - odohratých zápasov792 - odohratých minút405 - bodov
 19 - vyhratých zápasov30.5 - minút na zápas32 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov12 - domácich zápasov15.6 - bodov na zápas
 1 - predĺžení14 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - DL Juniori
 25 - odohratých zápasov791 - odohratých minút405 - bodov
 19 - vyhratých zápasov31.6 - minút na zápas32 - najviac bodov v zápase
 6 - prehratých zápasov12 - domácich zápasov16.2 - bodov na zápas
 1 - predĺžení13 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - SLOVAK SPORT.TV EXTRALIGA
 1 - odohratých zápasov1 - odohratých minút0 - bodov
 0 - vyhratých zápasov1 - minút na zápas0 - najviac bodov v zápase
 1 - prehratých zápasov0 - domácich zápasov0 - bodov na zápas
 0 - predĺžení1 - vonkajších zápasov

Ročník 2012-2013
Spolu
 27 - odohratých zápasov786 - odohratých minút402 - bodov
 13 - vyhratých zápasov29.1 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 14 - prehratých zápasov12 - domácich zápasov14.9 - bodov na zápas
 0 - predĺžení15 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - DL Juniori
 22 - odohratých zápasov776 - odohratých minút400 - bodov
 13 - vyhratých zápasov35.3 - minút na zápas28 - najviac bodov v zápase
 9 - prehratých zápasov11 - domácich zápasov18.2 - bodov na zápas
 0 - predĺžení11 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - Extraliga muži
 5 - odohratých zápasov10 - odohratých minút2 - bodov
 0 - vyhratých zápasov2 - minút na zápas2 - najviac bodov v zápase
 5 - prehratých zápasov1 - domácich zápasov0.4 - bodov na zápas
 0 - predĺžení4 - vonkajších zápasov

Ročník 2011-2012
Spolu
 39 - odohratých zápasov1311 - odohratých minút697 - bodov
 32 - vyhratých zápasov33.6 - minút na zápas31 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov20 - domácich zápasov17.9 - bodov na zápas
 1 - predĺžení19 - vonkajších zápasov
ŠBK Handlová - DL Kadeti
 39 - odohratých zápasov1311 - odohratých minút697 - bodov
 32 - vyhratých zápasov33.6 - minút na zápas31 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov20 - domácich zápasov17.9 - bodov na zápas
 1 - predĺžení19 - vonkajších zápasov

Ročník 2010-2011
Spolu
 12 - odohratých zápasov204 - odohratých minút50 - bodov
 5 - vyhratých zápasov17 - minút na zápas11 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov6 - domácich zápasov4.2 - bodov na zápas
 1 - predĺžení6 - vonkajších zápasov
MBK Handlová - DL Juniori
 12 - odohratých zápasov204 - odohratých minút50 - bodov
 5 - vyhratých zápasov17 - minút na zápas11 - najviac bodov v zápase
 7 - prehratých zápasov6 - domácich zápasov4.2 - bodov na zápas
 1 - predĺžení6 - vonkajších zápasov